Divizija za Nabavke

 

Zadaci i odgovornosti Divizije za Nabavku su:
 
  • Priprema, koordinira i primenjuje godišnji plan ministarstva na polju javnih nabavki, u skladu sa zakonodavstvom na snazi;
  • Obezbeđuje da svi zahtevi nabavke su pripremljene u skladu sa pravilima i procedurama nabavke;
  • Određuje metodologiju nabavke za tender i procedure procene cena;
  • Pruža savete i pomaže menadžment u donošenju odluka u vezi sa spornim pitanjima koje mogu proizići tokom izvršavanja ugovora.
  • Rukovodilac Divizije za Nabavke izveštava kod Generalnog Sekretara.