Divizija za Javnu Komunikaciju

Zadaci i odgovornosti Divizije za Javnu Komunikaciju su:
 
  • Pruža profesionalnu podršku za ministarstvo na polju komuniciranja i informisanja;
  • Predlaže, izrađuje i obezbeđuje primenu planova komuniciranja ministarstva;
  • Organizira konferencije za medije i priprema obaveštenja za štampu, izjave, izveštaje i ostale medijske publikacije;
  • Održava službenu veb stranicu ministarstva;
  • Koordinira zahteve za pristup javnim dokumentima i priprema izveštaje o primeni Zakona o Pristupu na Javna Dokumenta.
  • Rukovodilac Divizije za Javnu Komunikaciju izveštava kod Generalnog Sekretara.