Departman Finansija i Opštih Usluga

Zadaci i odgovornosti Departmana Finansija i Opštih Usluga su:
 

Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima ministarstva, pomaže menadžmentu u unutrašnjoj organiziranju, pruža administrativnu podršku i logistike;

  • Obezbeđuje primenu procedura za odabiranje i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u skladu sa zakonodavstvom na snazi;
  • Koordinira pripremanje, primenu, izveštavanje i procenu budžeta ministarstva;
  • Koordinira primenu na vreme finansijskih obaveza ministarstva;
  • Upravlja poslove kancelarije – sistem arhiviranja i unutrašnje dokumente ministarstva;
  • Pruža usluge logistike za ministarstvo.
  • Rukovodilac Departmana Finansija i Opštih Usluga izveštava kod Stalnog Sekretara.
  • U okviru Departmana Finansija i Opštih Usluga izveštava učestvuju ove Divizije:

 

-          Divizija Ljudskih Resursi;

-          Divizija za Budžet i Finansije; i

-          Divizija za IT i Usluge Logistike.