Departman za Evropsku Integraciju i Koordiniranje Politika

Zadaci i odgovornosti Departmana za Evropsku Integraciju i Koordiniranje Politika su:
 
  • Pruža podršku u koordinaciji aktivnosti za proces evropske integracije;
  • Nadzire i izveštava o promeni preporuka Evropske Komisije;
  • Pruža podršku za usaglašavanje zakonodavstva ministarstva sa acquis;
  • Koordinira aktivnosti ministarstva za finansijsku podršku od Instrumenta Pred-Pristupanja (IPP) i ostalih fondova Evropske Unije;
  • Doprinosi u razmeni informacija u funkciji procesa Evropske Integracije, za delokrug ministarstva.
  • Rukovodilac Departmana za Evropske Integracije i Koordiniranje Politika izveštava kod Generalnog Sekretara.
  • U okviru ovog Departmana učestvuju Divizije kao u nastavku:

-          Divizija za Evropske Integracije; i

-          Divizija za Koordiniranje Politika