Vesti

Ministar Murati: Porez na imovinu je pitanje koje je u nadležnosti opština

27/01/2023

Ministar finansija, rada i transfera Hekuran Murati je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da ministarstvo koje on vodi nije donelo nikakvu odluku o povećanju poreza na imovinu.

Pitanje poreza na imovinu je regulisano Zakonom o porezu na nepokretnu imovinu usvojenim 2018. godine, koji obavezuje MFRT da vrši procenu nepokretne imovine. Isti predviđa da u 5. poreskoj godini (2023. godina) neće biti opšteg odbitka poreza na imovinu, za razliku od prethodne godine u kojoj je primenjivan opšti odbitak od 20%. Stoga je ove godine po prvi put urađen potpuni obračun poreza na zemljište.

Odeljenje za porez na imovinu, u okviru MFRT je završilo procenu imovine dana 31.10.2022. godine, gde su istog dana izveštaji o proceni prosleđeni opštinama. Opštine su imale rok od mesec dana da podnesu zahtev za preispitivanje vrednosti, ali samo 3 opštine su zahtevale tako nešto i njihovi zahtevi su adresirani unošenjem potrebnih ispravki.

 

Ministar Murati je također naglasio da je MFRT trenutno u procesu izrade novog zakona o porezu na imovinu, koji ima za cilj rešavanje poteškoća i problema nastalih u procesu oporezivanja imovine. Shodno tome, novi zakon predviđa oslobađanje od poreza za primarnu imovinu, kao i veću fleksibilnost u određivanju poreskih stopa po opštinama.

S obzirom na trenutnu situaciju i poteškoće koja dodata vrednost računa može imati na dobrobit građana, ministar Murati je izrazio spremnost da se u novi zakon unese prelazna odredba koja predviđa oslobađanje od dela poreskog opterećenja za ovogodišnje poreske fakture.

Međutim, „budući da je prihod od poreza na imovinu isključivo prihod opština, trebaće nam potvrda opština da učinimo takav korak”, istakao je ministar Murati.