Projekti I Reformës së Ndihmës Sociale në Kosovë

POSTUPCI UPRAVLJANJA RADOM ZA PROJEKAT REFORME SOCIJALNE POMOĆI NA KOSOVU  (P171098)

Ministarstvo finansija, rada i transfera otvara javni poziv za komentare na dokument "Postupci upravljanja radom" za projekat reforme socijalne pomoći na Kosovu koji će biti realizovan u saradnji sa Svetskom bankom.

Molimo vas da svoje komentare pošaljete do 24. avgusta 2021, 16:00; na adresu e-pošte: mentor.morina@rks-gov.net