Të dhënat për 50 bizneset përfituese më të mëdhaja në kuadër të Pakos së Rimëkëmbjes Ekonomike nga