Odeljenje za Fiskalnu Politiku i Finansijska Tržišta

Zadaci i odgovornosti Odeljenja fiskalnih politika I finansijskih tržišta su:

·        Razvija fiskalne politike kao podršku ekonomskom razvoju zemlje, održivosti budžeta i povećanju socijalne zaštite građana;

·        Sastavlja srednjoročne fiskalne prognoze za definisanje opšteg makroekonomskog okvira i opštih budžetskih parametara;

·        Priprema alternativne scenarije za procenu gubitaka/koristi kao rezultat predloga za promenu poreskih stopa, odbitka i drugih predloga koji dolaze od Vlade;

·        kontinuirano prati trendove u poreskim i neporeskim prihodima i analizirati poreska pitanja;

·        Objavljuje istraživačke radove o određenim fiskalnim pitanjima;

·        Ocenjuje programe, sredstva i druge politike potrošnje, uključujući analizu

·        alternativnih budžetskih sredstava;

·        Podržava Ministarstvo Finansija u razvoju nacionalnih politika u oblasti finansijskih tržišta i finansijske usluge;

·        Razvija aktivnosti koje omogućavaju i pomažu razvoj finansijskih tržišta i finansijskih usluga koje se nude u Republici Kosovo;

·       Priprema analize i izveštaje iz oblasti finansijskih tržišta.

Zadaci I odgovornosti Divizije fiskalnih politika su:

·        Izrađuje nacrte fiskalne politike kao podršku ekonomskom razvoju zemlje, održivosti budžeta i povećanju socijalne dobrobiti građana;

·        Istražuje iskustva i politike drugih zemalja, uključujući zemlje članice Evropska unija i zemalja u regionu, kako bi Kosovo bilo što bliže fiskalnoj politici i zakonodavstvu tih zemalja;

·        Priprema poresko zakonodavstvo, carine i zakone koji se bave poreskim procedurama, brine se o pravnim i regulatornim aspektima odobrenih politika i priprema pravnu osnovu koja prati promene u oblasti fiskalne politike;

·        Procenjuje potencijalne gubitke državnog budžeta kao rezultat predloga za oslobađanje od poreza, smanjenja poreskih stopa i drugih predloga koji dolaze od Vlade;

·        Priprema alternativne scenarije za pronalaženje dodatnih izvora budžetskih prihoda kroz promenu fiskalne politike;

·        Analizira sektorske ekonomske politike kojima se obezbeđuje poštovanje politika makroekonomska pitanja i prioriteti vlade;

·        Sarađuje sa resornim ministarstvima kako bi se osiguralo da strategije potrošnje (unutar MTEF-a) odražavaju sektorske, makroekonomske politike i vladine prioritete;

·        Razvija i preispituje matricu vladinih i sektorskih politika unutar SOT;

·        Ocenjuje programe, sredstva i druge politike potrošnje, uključujući analizu alternativnih budžetskih sredstava;

·       Analizira fiskalni uticaj planiranih/strateških dokumenata na ekonomiju zemlje i njihove fiskalne implikacije.

 

 

Zadaci I odgovornosti Divizije finansijskog tržišta su:

·        Rukovodi i koordinira razvoj i unapređenje pravne infrastrukture neophodne za bolji razvoj i funkcionisanje finansijskih tržišta i pružanje finansijskih usluga;

·        Rukovodi proces uspostavljanja tržišta akcija i drugih finansijskih tržišta;

·        Rukovodi državnim procesom kreditnog rejtinga i održava odnose sa agencijama za kreditni rejting;

·        Predlaže i dizajnira nove instrumente dugova za razvoj tržišta;

·        Razvija politike za ulaganje finansijskih sredstava koja su na raspolaganju Vladi Republike Kosovo;

·       Priprema studije i analize razvoja finansijskih tržišta i usluga u kao i za zemalja regiona i Evropske unije.