Plani i mbështetjes financiare për OJQ-et e licencuara për vitin 2022