Kontakti

 
Photo

Kabineti i Ministrit

038/ 200 34 101 kabineti.mf@rks-gov.net
 

 

 
Photo

 

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

038/ 200 34 104 
 
Photo

Bahri Berisha

Dogana e Kosovës

038/ 540 796 bahri.berisha@dogana-ks.org
 
Photo

FIC

Njësia e Intelegjencës Financiare

038/ 247 103 fic@fic-ks.org
 
Photo

Infoaqp

Agjencia Qendrore e Prokurimit

038/ 200 15 502 infoaqp@rks-gov.net
 
Photo

Ahmet Ismaili

Thesari

 
Photo

Ilir Rama

Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat

038/ 200 34 070 ilir.g.rama@rks-gov.net

 
Photo

Edona Asllani

Departamenti i Auditimit të Brendshëm

038/ 200 34 078 edona.asllani@rks-gov.net

 
Photo

Kosum Aliu

Departamenti Qendror Harmonizues

038/ 200 34 132 Kosum.Aliu@rks-gov.net

 
Photo

Salvador Elmazi

Departamenti i Buxhetit

038/ 200 34 227 salvador.elmazi@rks-gov.net
 
Photo

Behxhet M. Haliti

Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar

038 / 200 34 205 behxhet.m.haliti@rks-gov.net

 
 
Photo

Shkelzen Morina

Departamenti i Tatimit në Pronë

038/ 200 34 270 Shkelzen.Morina@rks-gov.net

 
Photo

Enis Spahiu

Departamenti Ligjor

038/ 200 34 110 Enis.Spahiu@rks-gov.net

 
Photo

Rexhep Vasolli

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave

038/ 200 34 095 Rexhep.Vasolli@rks-gov.net

 
Photo

Shyqyri Hyseni

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

038/ 200 34 221 Shyqyri.Hyseni@rks-gov.net
 
Photo

Agim Qela

Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative të MF

038/ 200 34 130 Agim.Qela@rks-gov.net
 
Photo

Muharrem Shahini

Divizioni për Komunikim Publik

038/ 200 34 008 muharrem.shahini@rks-gov.net

 
Photo

Fatime Lumi

Divizioni për Komunikim Publik

038/ 200 34 171 Fatime.Lumi@rks-gov.net
 
Photo

Prokurimi MF

Divizioni i Prokurimit

038/ 200 34 177 prokurimi.mf@rks-gov.net
 
 
 
Photo

Mehmet Gjukaj

Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)

038/ 200 34 162 Mehmet.Gjukaj@rks-gov.net

 
Photo

Ilir Murtezaj

Administrata Tatimore e Kosovë

038/ 200 25 001 / e-mail: Ilir.Murtezaj@atk-ks.org
 
Photo
 

Petrit Popova

Departamenti për Politika Fiskale dhe Tregje Financiare

038/200 34 217 Petrit.Popova@rks-gov.net

 

Photo

 

Behxhet M. Haliti

Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar

038 / 200 34 205 behxhet.m.haliti@rks-gov.net

 

Photo

 

Agim Krasniqi

Departamenti për Ndihmë Shtetërore

038/ 200 34 172 Agim.R.Krasniqi@rks-gov.net