Lajmet

Hapet llogari e dedikuar për fondet për menaxhimin e situatës së pandemisë

03/04/2020

Ministria e Financave dhe Transfereve njofton se Thesari i Kosovës, në emër të Republikës së Kosovës, ka hapur një llogari zyrtare bankare të dedikuar për pranimin dhe evidentimin e fondeve që dedikohen në luftën kundër pandemisë COVID-19 (kredive, granteve dhe donacioneve), me qëllim të rritjes së transparencës si dhe llogaridhënies sa më të lartë ndaj publikut si dhe partnerëve tanë, lidhur me kontributin dhe menaxhimin e këtyre fondeve.

Llogaria e hapur është pjesë e sistemit të Llogarisë së Vetme të Thesarit e hapur në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, funksionale nga data 1 Prill 2020, ku mund të kryhen të gjitha transferet brenda dhe jashtë vendit, sipas detajeve të mëposhtme:

Thesari i Kosovës / Treasury

Detajet e llogarisë / Details of account

Emërtimi i llogarisë/Account name

FONDE PËR MENAXHIMIN E COVID 19

Nr. i llogarisë/Acc. number (IBAN)

XK051000400070008037

Valuta e llogarisë/Acc. Currency

EUR

Adresa e pranuesit/Address of ben.

Bul. Nëna Terezë, Objekti Qeveritar, Nr. 1, Kati 10, 10000 Prishtina, Republika e Kosovës

Emri i Bankës / Bank Name

CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

SWIFT-BIC

CBRKXKPRXXX

 

 

Banka korrespondente #1

(Correspondent Bank #1)

Emri i bankës/Bank Name

DEUTSCHE BANK AG

SWIFT-BIC

DEUTDEFFXXX

Adresa (Qyteti dhe Shteti)/Addr.

Taunusanlage 12, Frankfurt AM Main, Germany

 

 

Banka korrespondente #2

(Correspondent Bank #2)

Emri i bankës/Bank Name

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

SWIFT-BIC

RZBAATWWXXX

Adresa (Qyteti dhe Shteti) )/Addr.

Am Stadtpark 9, Wien, Austria