Lajmet

Komiteti i PPP-së funksionalizon Njësinë për monitorimin e projektit të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”

25/02/2019

Nën udhëheqjen e ministrit të Financave Bedri Hamza, sot u mbajt takimi i Komitetit të Partneritetit Publiko Privat (PPP), i cili ndër të tjera ka shqyrtuar propozimin për funksionalizimin e Njësisë për monitorimin e projektit të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, si dhe shqyrtimin e planit për zhvillimin e programit kombëtar për Partneritet Publiko Privat.

Me këtë rast, anëtarët e Komitetit aprovuan vendimin që ekipi për menaxhimin e Projektit të ANP-së “Adem Jashari’’ të jetë Divizioni për Monitorimin e projekteve për PPP brenda Departamentit Qendror për Partneritet Publiko Privat, si dhe Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat të hartoj Programin Zhvillimor për PPP në bashkëpunim me të gjitha Autoritet Kontraktuese në Kosovë dhe formohet lista e projekteve të mundshme dhe të adresohen me modelin PPP.