Lajmet

Ministri i Financave për 6 muaj i sjell shtetit të Kosovës 73,886,000 euro Grante

11/03/2018

Ministri i Financave Bedri Hamza në këtë 6 ( gjashtë) mujor të mandatit të tij, duke dëshmuar menaxhim transparent të financave publike, rikthimin e qëndrueshëm fiskal përmes Buxhetit të vitit 2018.

Duke respektuar Rregullën Fiskale, deficitin buxhetor dhe duke marr vendime në funksion të përmirësimit të ambientit të të bërit biznes përmes vendimeve, të cilat janë në fuqi nga 01 janari 2018 për lirim nga tatimi doganor dhe akcizës, si dhe masave tjera të reja fiskale të  planifikuara për të ardhmen, ka arritur që shtetit të Kosovës ti sjell në formë të granteve shumën prej 73,886,000 euro.

Kjo shumë e mjeteve e cila i është dhënë Ministrisë së Financave në emër të shtetit të Kosovës  për arsye të seriozitetit të treguar profesional dhe transparent, do ta ndihmoj zhvillimin e ekonomik të vendit tonë, që është edhe synim i Ministrisë së Financave, që bartës i zhvillimit ekonomik të jetë sektori privat.

 

Nga 01/10/2017 deri 28/02/2018) si në vijim:

GRANTET E MARRA NË TM4 2017 dhe TM1 2018

   

No.

Donatori

Projekti

OB përfituese

Shuma në EUR

   

1

BERZH

Grant për projektin e Rrugëve Rajonale

Ministria e Infrastrukturës

320,000

   

2

KFW

Granti për Rritjen e Kapitalit të Fondit për Garantim të Kredive

Fondi për Garantim të Kredive

5,450,000

   

3

KFW

Granti për Rritjen e Kapitalit të Fondit për Garantim të Kredive

Fondi për Garantim të Kredive

2,000,000

   

4

Qeveria Gjermane

Granti për Bashkëpunim Teknik me Qeverinë Gjermane për Vitin 2017

 

12,950,000

   

5

BERZH

Granti për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore 10

Infrakos

38,500,000

   

6

KFW

Granti për Programin e Sektorit të Energjisë, Faza VIII dhe IX – Përmirësimi i Ngrohtores së Qytetit në Prishtinë

Termokos

10,000,000

   

7

KFW

Granti për Shërbime Profesionale të Pranuesit në kuadrin e Programit II të Menaxhimit të Mbeturinave

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

1,466,000

   

8

Qeveria Suedeze

Granti për Projektin për vazhdimin e përmirësimit të sistemit të tatimit në pronë “Pro Tax 2”

Ministria e Financave

3,200,000

   

Total

                                                                                                             73,886,000