Lajmet

Mbahet takimi i Radhës për portfolion me Bankën Botërore

13/04/2017

Në Ministrinë e Financave në vazhdën e takimeve të rregullta me palët implementuese të projekteve përkatëse që financohen përmes huamarrjes nga Banka Botërore përmes Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Financave dhe për të siguruar implementimin e suksesshëm të këtyre projekteve nga huamarrja shtetërore, sot është mbajtur takimi i radhës me Bankën Botërore për Portfolion me këtë institucion.

Në këtë takim të udhëhequr nga ministri i Financave Avdullah Hoti në prezencën e përfaqësuesit të Bankës Botërore Marko Mantovaneli, pjesëmarrës ishin edhe përfaqësuesit e Institucioneve implementuese të këtyre projekteve.

Ministri i Financave Avdullah Hoti duke falënderuar përfaqësuesin e Bankës Botërore Marco Mantovaneli për përkrahjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Qeverisë së Kosovës në financimin e projekteve në sektorë të ndryshëm por edhe përkrahje në forma tjera tha se “sot jemi mbledhur për të diskutuar rrjedhën e implementimit të projekteve që kemi me Bankën Botërore, projekteve aktive që kemi me Bankën Botërore, rezultatet e deritanishme për secilin projekt, zotimet e Qeverisë, si dhe veprimet e planifikuara të Bankës Botërore” .

Ai gjithashtu tha se takimet e rregullta si ky i sotmi po na ndihmojnë në identifikimin e sfidave dhe  tejkalimin e tyre si dhe adresimin e tyre në institucionet përkatëse për implementimin e projekteve. Projektet e Qeverisë së Republikës së Kosovës me Bankën Botërore janë të rëndësisë së veçantë për qytetarët e vendit pasi që prekin fushat me më së shumti interes për ta.

 

Ndërsa, përfaqësuesi i Bankës Botërore për Kosovë Marco Mantovanelli gjatë takimit me palët implementuese të projekteve përkatëse që financohen përmes huamarrjes nga Banka Botërore tha se BB ka qenë dhe do të jetë e gatshme që ta ndihmojë Kosovën në fusha të ndryshme të cilat ndikojnë në zhvillimin e Kosovës. Ndërsa, takimet për të diskutuar për projektet të cilat janë në implementim e sipër janë të mirëseardhura dhe me sa po shihet këto takime kanë rezultatet e tyre dhe po ndihmojnë në përcjelljen hap pas hapi të tyre.

Projektet të cilat janë në implementim e sipër me BB-në

Projekti për efiçiencë në energji dhe energji të ripërtërishme në Kosovë (KEEREP), Projekti për përforcimin e sektorit financiar dhe infrastrukturën e tregut, Projekti për modernizimin e sektorit publik (PSMP), Projekti për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër (RECAP), Bujqësia dhe zhvillimi rural në Kosovë (ARD)  P112526, Projekti për përmirësim të sistemit të arsimit si dhe Projekti i shëndetësisë.