Projekti I Reformës së Ndihmës Sociale në Kosovë

PROCEDURAT E MENAXHIMIT TË PUNËS PËR PROJEKTIN E REFORMËS SË NDIHMËS SOCIALE NË KOSOVË  (P171098)

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve hap ftesë publike për komente rreth dokumentit “Procedurat e Menaxhimit të Punës” për projektin e Reformës së Ndihmës Sociale në Kosovë i cili do të realizohet në bashkëpunim me Bankën Botërore.

Ju lutem që komentet e juaja t’i dërgoni deri më 24 gusht 2021, ora 16:00; në email adresën: mentor.morina@rks-gov.net