Konkurse

Shkarko Aplikacionin për Punësim

Shkarko Aplikacionin për Konkursin për Drejtor të Njësisë për Inteligjencë Financiare

Shkarko Aplikacionin për Drejtor të Përgjithshëm të Administrtaës Tatimore të Kosovës

DEKLARATË nën Betim për Drejtor të Përgjithshëm të Administratës Tatimore të Kosovës


Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next