Cesta pitanja

Ministar za finansije i transfere Besnik Bislimi objašnjava građane i preduzeća urgentni paket Vlade Republike Kosovo

 

Cenjeni građani, Nakon objavljivanja paketa za hitnu pomoć Vlade Republike Kosovo za rešavanje problema pandemije COVID 19, dobio sam niz pitanja i nedoumica koje se uglavnom bave problemima koji se odnose na određene kategorije.

Da bih što manje doprineo smanjenju nesigurnosti i istovremeno smirio građane, dozvolite mi da objasnim sledeće::

 OBJAŠNJENJE 1

PITANJE:
1. Kakvo je rešenje koje se nudi radnicima koji rade bez ugovora o radu?

SQARIMI:
1. Mi smo svesni da neki zaposleni rade bez ugovora. Ova vrsta angažovanja ima dva oblika: ili radnici rade bez valjanih ugovora, ali poslodavac redovno plaća penzijske doprinose i poreske obaveze; ili se radnici potpuno angažuju u "crno". U prvom slučaju nedostatak ugovora je i dalje problematičan i treba ga rešiti, ali to nema uticaja na hitni paket. To podrazumeva da je za nas u ovoj fazi dovoljna informacija da je poslodavac uplatio doprinose za penzije i poreske obaveze, tako da ti zaposleni imaju koristi od paketa u svim slučajevima kada poslodavac tvrdi da su finansijske poteškoće kao rezultat vladinih mera (tačka 1.3. 1 paketa).

Za one koji su radili u „crnoj“, vlada je otvorila prozor koji omogućava poslodavcima da ove radnike stave na platne liste za mart i obezbede im jednogodišnje ugovore. Onda će sa trenutnim dejstvom ovi radnici postajti deo prednosti paketa (tačka 1.14 paketa). Ako se to ne dogodi, vlada podstiče zaposlene da prijave svoj status kosovskoj poreskoj administraciji. Ako poslodavci više vole da ugroze rad na „crno“ i suoče se sa relevantnim pravnim posledicama, tada pogođeni zaposleni mogu u određenim slučajevima imati koristi od tačke 1.15 paketa (vidi objašnjenje broj 3).

 OBJAŠNJENJE 2

PITANJE:
2. Koje je rešenje ponuđeno radnicima koji su izgubili posao kao rezultat vladinih mera?

OBJAŠNJENJE:
2. Ako postoje radnici koji su izgubili posao posle najave mera Vlade Republike Kosovo sredinom marta 2020. godine, onda ovi radnici dobijaju osmu meru hitnih pomoći u iznosu od 130 evra u naredna tri meseca (uvek pod pretpostavkom da u međuvremenu ne stvaraju nove radne odnose). Ministarstvo finansija i transfera uskoro će izraditi elaboraciju (vrlo pojednostavljenih) postupaka za prijavu.

Vlada ohrabruje poslodavce da zadrže svoju radnu snagu kad god budu u stanju, jer će to takođe biti od koristi preduzećima u srednjem roku. Takođe bi trebalo razjasniti da je ova mera usmerena samo na one koji su izgubili posao kao rezultat poteškoća u suočavanju sa pandemijom, a ne kao posledica drugih problema sa poslodavcem ili kao posledica raskida postojećih ugovora o radu. U slučaju da otpušteni radnici rade bez ugovora o radu, jedina opcija ostaje mogućnost da se iskoristi mera 15 paketa za hitne slučajeve (vidi objašnjenje 3).

 

 OBJAŠNJENJE3

PITANJE:


3. Koje je rešenje koje se nudi radnicima koji rade po osnovi nadnice (ili nemaju članove porodice koji osiguravaju prihod)?

SQARIMI:
3. Ovom se merom želi obuhvatiti deo domaćinstava čiji je jedini izvor prihoda privremeni rad ili poslovi u starateljstvu ili radovi na održavanju u privatnim domaćinstvima. Sve ove porodice mogu imati koristi od 15. mere vladinog paketa za hitne slučajeve (130 evra za naredna tri meseca), ako dokumentuju da su ti prihodi jedini izvor porodičnog dohotka. To znači da podnosioci zahteva moraju, podnoseći porodičnu potvrdu, dokazati da nijedan njihov član nije u redovnom zaposlenju i nije deo nijednog socijalne i penzijske šeme u javnom sektoru. Verifikacija se vrši pomoću baze podataka poreske administracije Kosova i Ministarstva finansija i Ministarstva finansija.

Za građane je veoma važno da shvate da do objave koraka koje će preduzeti za prijavu (pojednostavljena aplikacija i ako je to tehnički izvodljivo na mreži) ne moraju ništa da preduzmu ili da posete institucije kako bi se prijavili.

 OBJAŠNJENJE 4

PITANJE:
4. Da li su nevladine organizacije kao i verske zajednice uključene u hitni paket??

SQARIMI:
4. Svaki poslodavac koji ima zaposlene ugovorima o radu i ima poteškoće kao rezultat mera koje je preduzela Vlada Republike Kosovo može imati koristi od hitnih mera paketa. Ovo se takođe odnosi i na nevladine organizacije (nevladine organizacije). Ovo se odnosi na one organizacije ili zajednice koje su doživele smanjenje svojih prihoda kao rezultat ograničenja koje je nametnula vlada, ali NVO se ne mogu primeniti na one NVO koje rade na projektima finansiranim od strane donatora, a na koje nisu uticale. vladine mere ili odluke.

 OBJAŠNJENJE 5

PITANJE:
5. Da li su mediji uključeni u hitni paket vlade Republike Kosovo??

OBJAŠNJENJE:
5. Mere hitnog paketa usmerene su na svakog zaposlenog i nisu specijalizovane za određeni sektor. Shodno tome, svi mediji se tretiraju kao preduzeća i mogu imati koristi od vladinih mera (mere 3, 10 ili 14).).

Besnik Bislimi
Ministar za Finansije i Transfere