Zëvendësministrat

 

 

          MUSTAFA GRAINCA

          Zëvendësministër i Ministrisë së Financave

 

 

 

 

 

          FATMIR GASHI

          Zëvendësministër i Ministrisë së Financave

 

 

 

 

 

          BOJAN STOJANOVIĆ

          Zëvendësministër i Ministrisë së Financave

 

 

 

 

 

          HYZER GASHI

          Zëvendësministër i Ministrisë së Financave