Ministri

                                                  

       

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                 AGIM KRASNIQI

                     Ministër i Financave

 

 

 

 

 

Mr.Sc. Agim KRASNIQI, u emërua Ministër i Financave më 24.02.2021, ndërsa para se të emërohej në këtë pozitë  gjatë vitit 2020,  ka qenë zëvendësministër i Ministrisë së Financave dhe para saj edhe pozitën e Zëvendësministrit të Ministrisë së Financave dhe Transfereve. Z. Krasniqi para se të emërohej zëvendësministër i Financave dhe Transfereve, ka qenë drejtor i Departamentit për Ndihmë Shtetërore në Ministrinë e Financave.

 

Ministri Agim Krasniqi pozitën e Ministrit të Financave e ka ushtruar gjithashtu edhe gjatë periudhës gusht - shtator 2017, ndërsa para se të emërohej Ministër i Financave, nga 30.01.2015 ka qenë zëvendësministër i Ministrisë së Financave. Ai ka një përvojë të gjatë në fushën e buxhetit të shtetit për shkak se që nga viti 2003 deri më 2014 ai ka qenë drejtor i Departamentit të Buxhetit të Kosovës në Ministrinë e Financave.

 

Në vitin 1989 diplomoi në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, kurse studimet pasdiplomike të gradës akademike Magjistër i shkencave ekonomike i ka përfunduar në vitin 2007 në Universitetin e Prishtinës.

 

Gjatë viteve 1989 - 2002 ka punuar si kontabilist në biznesin privat. Ndërsa, nga viti 1993 deri më 1999 ka qenë anëtar i Këshillit Komunal të Financimit të Prishtinës dhe kryetar i Komisionit për kontroll. Gjatë periudhës shkurt-shtator 2000, z. Krasniqi ka qenë zyrtar financiar për arsim në Departamentin e Arsimit në Zyrën Regjionale të Arsimit në Prishtinë. Nga shtatori 2000 deri në vitin 2003 ka qenë menaxher në Departamentin e Buxhetit në Autoritetin Qendror Fiskal(AQF).

 

Gjatë periudhës sa ishte drejtor i Departamentit të Buxhetit ka luajtur një rol të rëndësishëm në hartimin e dokumenteve strategjike të Qeverisë, ai ka qenë bartës në përgatitjen e dokumenteve strategjike si Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH-it), Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB-it), Librit të buxhetit dhe dokumenteve tjera qeveritare që nga themelimi i Qeverisë së Kosovës.

 

 Z. Krasniqi ka prezantuar në shumë konferenca ndërkombëtare, siç është konferenca e organizuar nga JVI- Austri në vitin 2006 me temën ”Financat publike dhe zhvillimet buxhetore në ekonomitë në tranzicion”, në vitin 2006 në Vjenë të Austrisë ka qenë pjesëmarrës në Hartimin e Planit të Ahtisarit me temën ”Zhvillimi i Financave Lokale”.

 

Në periudhën 2004 - 2014 në vazhdimësi z. Krasniqi ka prezantuar mbi zhvillimet ekonomike dhe zhvillimet buxhetore për Kosovën në Komisionin Evropian në Bruksel- Belgjikë. Në vitin 2011 ka marrë pjesë në Konferencën për hartimin e Vizionit të zhvillimit ekonomik 2011- 2014, e cila është mbajtur në Banjsko të Bullgarisë, ku ka prezantuar mbi zhvillimet buxhetore në Kosovë, sfidat dhe rreziqet fiskale.

 

Gjithashtu që nga viti 2008 deri në 2014 ka marrë pjesë në Takimet vjetore të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, që mbahen në Washington - SHBA ku ka prezantuar rregullisht ecurinë dhe sfidat e zhvillimit të buxhetit në Kosovë. Gjithashtu ka prezantuar politikat fiskale e buxhetore në emër të Republikës së Kosovës në shumë seminare e konferenca vendore e ndërkombëtare.

 

Po ashtu, përmes Institucionit të IKAP–it në vitet 2004-2006 ka mbajtur trajnime për Shërbyesit Civil të Kosovës për praktikat vendore e ndërkombëtare në hartimin dhe implementimin e politikave fiskale e buxhetore.

 

Ka me dhjetëra mirënjohje dhe certifikata nga Institucionet kryesore financiare për kontributin në financat publike.

 

Ministri Agim Krasniqi është i lindur më 03.11.1964 në Makoc, komuna e Prishtinës. Jeton në Prishtinë me bashkëshorten dhe katër vajzat e tyre.