Lajmet

Ministri Murati dhe Ministrja Nagavci nënshkruajnë marrëveshjen “Aftësitë për Tregun e Punës – Fit for Jobs” me Drejtorin e GIZ z. David Oberhuber dhe Udhëheqësin e Projektit z.Tobias Seiberlich

03/02/2022

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve z. Hekuran Murati, Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit znj. Arbërie Nagavci, Drejtori i GIZ në Kosovë z. David Oberhuber dhe Udhëheqësi i Projektit z.Tobias Seiberlich nënshkruan sot marrëveshjen e implementimit për projektin “Aftësitë për Tregun e Punës – Fit for Jobs.”

Projekti që bashkë-financohet nga Qeveria e Kosovës dhe ajo Gjermane synon rritjen e numrit të të rinjve të punësuar në Kosovë përmes përmirësimit të arsimit dhe aftësimit profesional, orientimit në karrierë dhe përmirësimit të qasjes së të rinjve në shërbimet e tregut të punës.

Përkatësisht, projekti “Fit for Jobs” mbulon katër fusha kryesore, siç janë, orientimi sistematik në karrierë në sistemin arsimor të mesëm të ulët, promovimi i përfshirjes sistematike të sektorit privat në Arsim dhe Aftësim Profesional, zvogëlimi i hendekut në mes të arsimit profesional dhe kalimit në tregun e punës, si dhe orientimi në karrierë me anë të politikave dhe strategjive përkatëse.

Në fushën e MFPT-së, bashkëpunimi synon angazhimin e praktikantëve në Agjencinë e Punësimit, angazhimin e trajnerëve sipas nevojave të Qendrave për Aftësim Profesional (QAP), zhvillimin e kapaciteteve të QAP-ave, si dhe implementimin e skemës së kuponëve të trajnimeve për punëkërkuesit. 

Gjatë fjalës së tij, Ministri Murati vlerësoi lartë bashkëpunimin në mes të palëve duke u shprehur se “bashkëpunimi i ngushtë me Qeverinë Gjermane është shumë i rëndësishëm në mënyrë që bashkërisht të krijojmë perspektiva më të mira përmes një pjesëmarrje aktive në tregun e punës në vend.”

Palët u zotuan që të vazhdojnë bashkëpunimin ndërmjet dy qeverive në arritjen e qëllimeve për përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës.