më shumë

Intervistë ekskluzive e Ministrit Avdullah Hoti për " bne IntelliNews"


Intervistë ekskluzive e Ministrit Avdullah Hoti për " bne IntelliNews" gjatë pjesëmarrjes në takimet vjetore të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim (BERZH) , në Tbilisi të Gjeorgjisë më 13 – 16 maj 2015.

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01 Prill 2015, të gjithë klientët/konsumatorët të cilët dëshmojnë marrjen e kuponëve fiskal, do të përfitojnë para.

Bazuar në legjislacionin tatimor, pas çdo shitje konsumatorit duhet t’i jepet dëshmia për mallin apo shërbimin e blerë/paguar, andaj mos hezitoni të kërkoni kuponin fiskal.


më shumë