më shumë

Intervistë ekskluzive e Ministrit Avdullah Hoti për " bne IntelliNews"


Intervistë ekskluzive e Ministrit Avdullah Hoti për " bne IntelliNews" gjatë pjesëmarrjes në takimet vjetore të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim (BERZH) , në Tbilisi të Gjeorgjisë më 13 – 16 maj 2015.

 

 

Me 1 Shtator fillon zbatimi i Pakos së re Fiskale

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Kuvendi i Republikës së Kosovës, me datë 22 Korrik 2015 ka miratuar Pakon e re Fiskale, si: Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Ligjin për Tatimin në të Ardhura Personale, si dhe Ligjin për Tatimin në të Ardhura të Korporatave.
Zbatimi i Ligjeve të reja, fillon nga data 01 Shtator 2015.
Me qëllim të zbatimit të ligjeve të reja tatimore, obligoheni që të aplikoni të gjitha ndryshimet e parapara me këto ligje.
Njëherësh, ju njoftojmë se Ligji i ri për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, përcakton dy (2) norma të TVSh, si:

•          Norma standarde e TVSh-së 18%, dhe

•          Norma e reduktuar e TVSh-së 8%.

Më Shumë>>

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01 Prill 2015, të gjithë klientët/konsumatorët të cilët dëshmojnë marrjen e kuponëve fiskal, do të përfitojnë para.

Bazuar në legjislacionin tatimor, pas çdo shitje konsumatorit duhet t’i jepet dëshmia për mallin apo shërbimin e blerë/paguar, andaj mos hezitoni të kërkoni kuponin fiskal.


më shumë