Kabineti i Ministrit

 

 

ARDITA DUSHI
Shefe e Kabinetit / Këshilltare politike për media

 

Email:ardita.dushi@rks-gov.net

Tel: 038/ 200 34 131

 

 

 

 

 

ASDREN OSAJ
Këshilltar i lartë politikë

 

Email:asdren.osaj@rks-gov.net

Tel:

 

 
 
 
 

 

 

DONJETA DRAGUSHA
Këshilltare politike e Ministrit

 

Email:Donjeta.Dragusha@rks-gov.net

Tel:

 

 

 

 

 

AGIM DIBRANI
Këshilltar politik i Ministrit

 

Email:Agim.Dibrani@rks-gov.net

Tel:

 

 

 

 

 

ARIF HOTI
Këshilltar politik i Ministrit

 

Email:arif.hoti@rks-gov.net

Tel:

 

 

 

 

 

ARTË KASTRATI
Këshilltare politike e Ministrit

 

Email:Arte.Kastrati@rks-gov.net

Tel:

 

 

 

 

 

KALTRINA GASHI
Asistente Ekzekutive

 

Email:kaltrina.gashi@rks-gov.net

Tel: 038/ 200 34 101

 

 

 

 

 

MARIGONA BERISHA
Asistente Administrative

 

Email:Marigona.Berisha@rks-gov.net

Tel: 038/ 200 34 179

 

 

 

 

 

MJELLMA SALIHU
Asistente ekzekutive e Zëvendësministrit të Financave z. Agim Krasniqi

 

Email:mjellma.salihu@rks-gov.net

Tel: 038/ 200 34 234

 

 

 

 

 

VLORË GASHI
Asistente ekzekutive e Zëvendësministrit të Financave z. Isni Kilaj

 

Email:Vlore.Gashi@rks-gov.net

Tel: 038/ 200 34 076

 

 

 

 

 

NEMANJA ÐORDJEVIC
Asistent ekzekutiv i Zëvendësministres së Financave znj. Biljana Popovic

 

Email:Nemanja.Dordjevic@rks-gov.net

Tel: 038/ 200 34 566