Kontakti

Photo

Kaltrina Gashi

Kabineti i Ministrit

038/ 200 34 101 kaltrina.gashi@rks-gov.net
Photo

Ardita Dushi

Këshilltare për Media

038/ 200 34 131 ardita.dushi@rks-gov.net
Photo

Adelina Zekaj

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

038/ 200 34 335 adelina.zekaj@rks-gov.net
Photo

Lulzim Rafuna

Dogana e Kosovës

038/ 540 796 Lulzim.Rafuna@dogana-ks.org
Photo

FIC

Njësia e Intelegjencës Financiare

038/ 247 103 fic@fic-ks.org
Photo

INFOAQP

Agjencia Qendrore e Prokurimit

038/ 200 15 502 infoaqp@rks-gov.net
Photo

FATMIR PLAKIQI

Thesari

038/ 200 34 026 Fatmir.Plakiqi@rks-gov.net
Photo

ILIR RAMA

Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat

038/ 200 34 632 ilir.g.rama@rks-gov.net
Photo

DERVISH BYTYQI

Departamenti i Auditimit të Brendshëm

038/ 200 34 616 Dervish.Bytyqi@rks-gov.net
Photo

KOSUM ALIU

Departamenti Qendror Harmonizues

038/ 200 34 613 Kosum.Aliu@rks-gov.net
Photo

SALVADOR ELMAZI

Departamenti i Buxhetit

038/ 200 34 227 salvador.elmazi@rks-gov.net
Photo

SEMRA TYRBEDARI

Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar

038/ 200 34 331 semra.tyrbedari@rks-gov.net
Photo

SHKELZEN MORINA

Departamenti i Tatimit në Pronë

038/ 200 34 638 Shkelzen.Morina@rks-gov.net
Photo

ENIS SPAHIU

Departamenti Ligjor

038/ 200 34 561 Enis.Spahiu@rks-gov.net
Photo

REXHEP VASOLLI

Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordimin të Politikave

038/ 200 34 689 Rexhep.Vasolli@rks-gov.net
Photo

SHYQYRI HYSENI

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

038/ 200 34 221 Shyqyri.Hyseni@rks-gov.net
Photo

AGIM QELA

Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative të MF

038/ 200 34 130 Agim.Qela@rks-gov.net
Photo

MUHARREM SHAHINI

Divizioni për Komunikim Publik

038/ 200 34 339 muharrem.shahini@rks-gov.net
Photo

FATIME LUMI

Divizioni për Komunikim Publik

038/ 200 34 171 Fatime.Lumi@rks-gov.net
Photo

PROKURIMI MF

Divizioni i Prokurimit

038/ 200 34 177 prokurimi.mf@rks-gov.net
Photo

KEMAJL MAXHUNI

Divizioni Administrativ i Bordit të Pavarur për Rishqyrtime (BPR)

038/ 200 34 700 kemajl.maxhuni@rks-gov.net
Photo

MEHMET GJUKAJ

Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)

038/ 200 34 625 Mehmet.Gjukaj@rks-gov.net
Photo

SAKIP IMERI

Administrata Tatimore e Kosovë

038/ 200 25 001 sakip.imeri@atk-ks.org