MF mban Forum me autoritetet komunale të regjionit të Prish... MF mban Forum me autoritetet komunale të regjionit të Prish...
Ministria e Financave në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës, ka mbajtur sot Forumin me autoritetet komunale të regjionit të Prishti...
Ministria e Financave njoftonë qytetarët të cilët përfitojn... Ministria e Financave njoftonë qytetarët të cilët përfitojn...
Ministria e Financave njofton të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se Ligji për Faljen e Borxheve publike për periudhën kohore deri më 31 dhjetor 2008, është në...
Ministri i Finanacave Avdullah Hoti takoi në Prizren Shoqat... Ministri i Finanacave Avdullah Hoti takoi në Prizren Shoqat...
Ministri i Financave Avdullah Hoti takoi në Prizren Shoqatën e Artarëve dhe Zejtarëve të Prizrenit dhe i siguroi ata se ky sektor i ekonomisë është me shumë rëndësi për ...
Gjashtëmujori i parë 2016 ka shënuar rritje në Buxhetin e K... Gjashtëmujori i parë 2016 ka shënuar rritje në Buxhetin e K...
Sipas Raportit të gjashtëmujorit i parë i vitit 2016, të hyrat kanë shënuar rritje prej 17.1%. Po ashtu ky gjashtëmujor është karakterizuar me një ritëm të përshpejtuar ...
MF, MPMS dhe BSPK diskutojnë për gjendjen e punëtorëve në K... MF, MPMS dhe BSPK diskutojnë për gjendjen e punëtorëve në K...
Ministri i Financave Avdullah Hoti i shoqëruar nga Kryetari i BSPK – së Haxhi Arifi dhe pëfaqësuae të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale sot vizituan Kompaninë ...
Komiteti i PPP miraton projektin e skijimit “BOREA” për Kom... Komiteti i PPP miraton projektin e skijimit “BOREA” për Kom...
Në Ministrinë e Financave u mbajt sot takimi i radhës i Komitetit të PPP-së i udhëhequr nga ministri i financave Avdullah Hoti. Në këtë takim u diskutua për raporti fina...
MF mban Forum me autoritetet komunale të regjionit të Prish...
MF mban Forum me autoritetet komunale të regjionit të Prish...

Ministria e Financave në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës, ka mbajtur sot Forumin me autoritetet komunale të regjionit të Prishti... më shumë

Ministria e Financave njoftonë qytetarët të cilët përfitojn...
Ministria e Financave njoftonë qytetarët të cilët përfitojn...

Ministria e Financave njofton të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se Ligji për Faljen e Borxheve publike për periudhën kohore deri më 31 dhjetor 2008, është në... më shumë

Ministri i Finanacave Avdullah Hoti takoi në Prizren Shoqat...
Ministri i Finanacave Avdullah Hoti takoi në Prizren Shoqat...

Ministri i Financave Avdullah Hoti takoi në Prizren Shoqatën e Artarëve dhe Zejtarëve të Prizrenit dhe i siguroi ata se ky sektor i ekonomisë është me shumë rëndësi për ... më shumë

Gjashtëmujori i parë 2016 ka shënuar rritje në Buxhetin e K...
Gjashtëmujori i parë 2016 ka shënuar rritje në Buxhetin e K...

Sipas Raportit të gjashtëmujorit i parë i vitit 2016, të hyrat kanë shënuar rritje prej 17.1%. Po ashtu ky gjashtëmujor është karakterizuar me një ritëm të përshpejtuar ... më shumë

MF, MPMS dhe BSPK diskutojnë për gjendjen e punëtorëve në K...
MF, MPMS dhe BSPK diskutojnë për gjendjen e punëtorëve në K...

Ministri i Financave Avdullah Hoti i shoqëruar nga Kryetari i BSPK – së Haxhi Arifi dhe pëfaqësuae të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale sot vizituan Kompaninë ... më shumë

Komiteti i PPP miraton projektin e skijimit “BOREA” për Kom...
Komiteti i PPP miraton projektin e skijimit “BOREA” për Kom...

Në Ministrinë e Financave u mbajt sot takimi i radhës i Komitetit të PPP-së i udhëhequr nga ministri i financave Avdullah Hoti. Në këtë takim u diskutua për raporti fina... më shumë